Vattendirektiv

Inom ramen för arbetet inom Miljösamverkan Skåne har en arbetsgrupp haft som uppgift att ta fram stöddokument för miljöövervakning i anslutning till ramdirektivet för vatten och miljöbalken.
Verktyget för att nå en ändamålsenlig övervakning är miljöbalken. Tillsynsmyndigheten har befogenheten att kräva att verksamhetsutövaren kontrollerar och övervakar den egna påverkan på miljön. EU:s ramdirektiv för vatten och den svenska följdlagstiftningen anger de mål som ska nås för god status i vatten medan miljöbalken således är verktyget för genomförandet.
För att avgöra om ramdirektivets mål nås behövs övervakningsprogram utformade på det sätt.

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp för stöddokument för övervakning:

Malmö
Helsingborg
Landskrona
Länsstyrelsen

I projektgruppen ingick även deltagare från:

Malmö (två deltagare)
Lund (två deltagare)
Höganäs
LRF (referensperson till gruppen)
Länsstyrelsen Skåne (fyra deltagare)
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Rapport vattendirektiv stöddokument

Senast uppdaterad: