Tillsyn av anläggningar med konstgräs och gummibaserade ytor

Projekttid mars 2018 - december 2019

Syftet med projektet är att ta fram ett material så att kommunernas inspektörer kan bedriva tillsyn på konstgräsplaner och gummibaserade ytor för lek och idrott. Projektet ska också leda till kunskapsspridning om olika tekniker, eventuellt med exempel från olika kommuner, kostnader, inköp, lagring av granulat men även om lagstöd.

Projektbeskrivning

Miljösamverkan Skåne projektbeskrivning projekt konstgräs och gummibaserade ytor

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Lomma
Lund
Trelleborg
Malmö
Vellinge
Arbets- och miljömedicin Syd, Region Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne

Material

Till verksamhetsutövare:

Miljösamverkan Skåne anvisning till verksamhetsutövare

Inventeringsunderlag:

Inventeringsunderlag konstgräsplaner_oktober 2018
Inventeringsunderlag ytor för lek och idrott_oktober2018

Praktiska råd – handledning:

MSS tillsyn av konstgräs och gummibaserade ytor för idrott och lek- praktiska råd – 2019-12-17

Checklistor:

Miljösamverkan Skåne checklista konstgräs aug 2019
Miljösamverkan Skåne Checklista ytor för lek och idrott 2019

Inbjudan till att delta i projektet:

Miljösamverkan Skåne inbjudan till projekt om tillsyn av anläggningar med konstgräs och gummibaserade ytor för lek och idrott oktober 2018

 

 

Senast uppdaterad: