Kemikalienätverket

Ett nätverk för miljö-och hälsoskyddsinspektörer som har tillsyn inom kemikalieområdet.

Nätverket fokuserar på miljöbalken, Reach etc. Deltagarna träffas en gång per termin.

Nätverket är en del av länsstyrelsens tillsynsvägledning och är från 2022 inte längre en del av Miljösamverkan Skåne.

För frågor inom nätverket används e-postadressen kemi.skane@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: