Kemikalienätverket

Ett nätverks för miljö-och hälsoskyddsinspektörer som har tillsyn inom kemikalieområdet.

Nätverket fokuserar på miljöbalken, Reach etc. Deltagarna träffas en gång per termin.

Nätverket är en del av länsstyrelsens tillsynsvägledning och material från träffarna finns här: Länsstyrelsen länk till material.

För frågor inom nätverket används e-postadressen kemi.skane@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: