Fordonsbranschen

Projekttid 2012 -2013

Ett tillsynsprojekt i Skåne län avseende tillsyn av åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från olika kommuner tog fram handlednings- och informationsmaterial i syfte att underlätta framtida tillsyn samt skapa en likvärdig tillsyn inom regionen.

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning fordonsbranschen, fastställd 2012-10-03

Arbetsgrupp

Burlöv
Eslöv
Höganäs
Söderåsens miljöförbund
Lomma (två deltagare)
Lund
Åstorp
Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Rapport Fordonsbranschen tillsynskampanj_Version2013-11-11

Tillsynskampanj mars – augusti 2013

Materialet är korrigerat utifrån de synpunkter som framfördes vid seminariedagen den 6 februari.

Fordonsbranschen_tillsynskampanj_mars_2013
Bilaga 1 Exempel på avfallsslag samt sortering av avfall
Bilaga 2 Checklista fordonsbranschen
Bilaga 3 Information till branschen Årsrapport fordonsbranschen
Bilaga 4 Riktlinjer för fordonstvättar
Bilaga 5 Information för fordonsverkstäder

Seminariedag den 6 februari 2013

Projektinfo Fordonsbranschen okt 2012 (3)

Handledningsmaterial seminarieversion

Rapport Seminarieversion 6 febr

Program och inbjudan

Inbjudan_seminariedag 6 febr 2013 (2)

Presentationer

Inledning, översiktlig presentation av projektet; Anders Bertholdsson, Lomma kommun
Inledning fordonsbranschen

Funktion och standard för oljeavskiljare; Ulf Hellman, STOR ( Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening)
Funktion och standard STOR

Arbetsgruppens material; Kristoffer Oppstedt, Lunds kommun – Anders Bertholdsson, Lomma kommun – Kalle Andersson, Eslövs kommun
Presentation fordonsbranchen

Egenkontroll, tömning, provtagning, besiktning och erfarenheter från branschen; Ulf Hellman, STOR
Egenkontroll, tömning, provtagning osv STOR

Svanenmärkta fordonstvättar; Per Hård, Miljömärkning Svanen
Svanenmärkning

VA aspekter på tillsynsområdet, bl a ABVA; Susanne Flygare och Katarina Hansson VA Syd
VASyd

Information om tillsynskampanjen, diskussion och frågor; Mikael carlsson, Caroline Petersson och övriga i arbetsgruppen
Tillsynskampanjen

Senast uppdaterad: