Nu kan ni vara med och påverka Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan för 2022

SVARSTIDEN ÄR FÖRLÄNGD TILL OCH MED DEN 5 MARS!
Fram till och med den 28 februari kan miljöförvaltningarna, länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin Syd via en webbenkät rösta på de projekt som upplevs mest aktuella.

Efter svarstidens slut bearbetar Miljösamverkan Skånes beredningsgrupp enkätsvaren och arbetar fram ett förslag till verksamhetsplan 2022, som styrgruppen slutligen ska fastställa i maj 2021. Målet är att det ska finnas projekt och aktiviteter inom alla områden, det vill säga miljö – hälsoskydd och livsmedel, och att verksamhetsplanen ska kunna skickas till kommunerna i juni 2021. Det finns nio projektförslag, under rubriken ”verksamhetsplan” på hemsidan kan du hitta alla projektförslag.

Publicerad:

Skriv en kommentar